Historie knihovny

Historie knihovny

Knihovna sídlí v budově mateřské školy na adrese Mlýnská 241. Knihovnicí je pracovnice základní školy Monika Šnajdrová.

Knihovna má k 31. 12. 2021 ve svém fondu 2 165 knih, které jsou zakoupeny z prostředků zřizovatele (Obec Dolní Životice). Dále má knihovna k dispozici 784 svazků knih, které jsou evidovány jako trvalá zápůjčka.  Jsou to knihy zakoupené z dotace Moravsloslezského kraje v rámci programu regionálních funkcí. Celkem knihovna nabízí svým uživatelům k zapůjčení 2 949 knih.

V roce 2021 knihovnu navštěvovalo 66 registrovaných uživatelů, z toho 23 dětí do 15 let věku. Knihovnu během roku navštívilo 526 návštěvníků, kteří si odnesli domů celkem 1 608 výpůjček – 1 586 knih a 22 periodik.

Knihovna poskytuje tyto služby: půjčování knih a časopisů, půjčování společenských her, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, veřejný internet, pomoc při výběru knih, 3x ročně soubor nových knih, možnost objednání konkrétních titulů z fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice, Meziknihovní výpůjční služba (tuto službu knihovna zajišťuje prostřednictvím Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice), obalování knih.

Všechny odborné činnosti, související s provozem knihovny (nákup fondu, revize, cirkulace knih), vykonává Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, která je pověřena výkonem regionálních funkcí pro tento region.