Ceník

Ceník služeb a poplatků

Registrační poplatek:
děti do 15 let:               10,- Kč/ 1 rok
dospělí nad 15 let:      30,- Kč/ 1 rok
studenti:                       20,- Kč/ 1 rok
důchodci:                     20,- Kč/ 1 rok

Meziknihovní výpůjční služba:
Pro čtenáře zdarma. Tato služba je financována z prostředků zřizovatele – Obce Dolní Životice.

Výpůjční doba dokumentu:
knihy – 1 měsíc
časopisy – 1 týden

Upomínací poplatky:
po 31 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:      10,- Kč
po 41 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:      15,-  Kč
po 51 dnech od uplynutí lhůty k vrácení:      25,- Kč

Výlohy spojené se ztrátou dokumentu:
cena dokumentu + 50,- Kč