Základní údaje

název knihovny:
Obecní knihovna Dolní Životice

sídlo knihovny:
Mlýnská 241

evidenční číslo knihovny:
1419

sigla knihovny:
OPG529